INTERESSE?

Wie bij de politie wil werken, moet sowieso een reeks kennistesten, psychologische en fysische proeven doorlopen. Dat gebeurt in Brussel, georganiseerd door Jobpol, de dienst Rekrutering en Selectie van de geïntegreerde politie. De Lokale en Federale Politie slaan voor rekrutering immers al jaren de handen in mekaar. Meestal nemen de testen wel enkele maanden in beslag.

 

Wie slaagt, kan in de politieschool in zijn of haar provincie terecht, maar weet na 1 jaar studeren en een politiediploma op zak, niet altijd waar hij of zij uiteindelijk terecht komt. Wie dus in de West-Vlaamse Politieschool afstudeert, gaat nadien evengoed in Brussel of Antwerpen aan de slag. Als student kan je via de zogenoemde ‘mobiliteit’ tijdens het school lopen al kijken welke vacatures er bij de Federale en Lokale politie openstaan en zo her en der beginnen solliciteren.

Als derde grootst politiezone in Vlaanderen met bijzonder veel uiteenlopende opdrachten, is de Brugse Politie meestal op zoek naar nieuwe inspecteurs. We kampen al enkele jaren met een personeelstekort. In het najaar 2019 konden we een 'fast track' selectieronde organiseren, waarbij je in 2 weken tijd al je testen kon afleggen. Wie slaagde en in de top 10 belandde, was bovendien zeker van een job in ons korps. Voorlopig organiseren we geen bijzondere selecties en moet je je kans wagen via de zogenoemde reguliere weg. Er zijn doorheen het jaar 5 'gewone' mobiliteitsrondes, bedoeld voor starters én voor mensen die reeds binnen de politiesector werken. Daarnaast zijn er ook 2 trajecten aspirantenmobiliteit, specifiek gericht op studenten en afgestudeerden van de politieschool.